Čo si pamätám z projektu na Ministerstve obrany
Všetky informácie, hodnotenia, rady a odporúčania opisujú situáciu v rezorte obrany v polovici nultých rokov. Tento blog vychádza z výsledkov definovaných vo výstupoch organizačno–personálneho auditu [1] a z mojich spomienok. Napriek významnému časovému odstupu si myslím, že môže zaujať všetkých, ktorí sa zaujímajú o kvalitu a efektívnosť našej štátnej a verejnej správy.  Zadávateľ projektu očakával odpovede na nasledovné otázky: Aké zmeny v spôsobe organizovania a riadenia rezortu obrany odporúčame zrealizovať? Aké úspory v nákladoch, s dôrazom na personálne náklady, môže dosiahnuť? Nemá zmysel podrobne opisovať priebeh a výstupy projektu, ktorý trval takmer dva roky,  každý, kto má...

Čítať ďalej