Čo si pamätám z projektu na Ministerstve obrany
Všetky informácie, hodnotenia, rady a odporúčania opisujú situáciu v rezorte obrany v polovici nultých rokov. Tento blog vychádza z výsledkov definovaných vo výstupoch organizačno–personálneho auditu [1] a z mojich spomienok. Napriek významnému časovému odstupu si myslím, že môže zaujať všetkých, ktorí sa zaujímajú o kvalitu a efektívnosť našej štátnej a verejnej správy.  Zadávateľ projektu očakával odpovede na nasledovné otázky: Aké zmeny v spôsobe organizovania a riadenia rezortu obrany odporúčame zrealizovať? Aké úspory v nákladoch, s dôrazom na personálne náklady, môže dosiahnuť? Nemá zmysel podrobne opisovať priebeh a výstupy projektu, ktorý trval takmer dva roky,  každý, kto má...

Čítať ďalej

Ako znížiť osobné náklady verejnej správy?
Existuje riešenie, ktoré má v oblasti optimalizácie potreby práce a osobných nákladov vo verejnej správy šancu priniesť dôveryhodné a dlhodobo použiteľné výsledky? Podľa nášho názoru v situácii, keď počet zamestnancov vo verejnej správe z roku na rok rastie a keď v tom istom čase rastú medziročné mzdy tých istých zamestnancov o 10% je zbytočné presviedčať súdnych ľudí o dlhodobej udržateľnosti takejto „politickej praxe“. Už v roku 2020 bude štátny rozpočet torpédovaný každomesačným pravidelným odlivom finančných prostriedkov na osobné náklady v objeme, aký ešte naša prax nepamätá.  Čo sa dá v tejto situácii...

Čítať ďalej

Ako chcú politici po voľbách meniť verejnú správu
Potreba reformovať verejnú správu je trochu v tieni marketingovo zaujímavejších tém vo volebných programoch a v celkovej predvolebnej komunikácii strán a hnutí.  Napriek tomu sme sa pokúsili vystopovať v dostupných podkladoch, ako sa s témou vyrovnali. Kvalitná a efektívna verejná správa je spolu s udržateľnými verejnými financiami, zdravým podnikateľským prostredím a kvalitným vzdelávaním jedným z hlavných predpokladov rozvoja modernej spoločnosti.  V rámci verejnej správy je možné definovať minimálne desať veľkých problémov, ktoré je potrebné začať riešiť, ale pre účely porovnania pripravenosti a ochoty politikov zaoberať sa...

Čítať ďalej