Prečo Ján Marušinec?

Vypracoval sa na jedného z najžiadanejších expertov na verejnú a štátnu správu v zahraničí, pričom podobným životopisom a skúsenosťami sa môže pochváliť len pár ďalších Slovákov, či Sloveniek.

Pri Janovi Marušincovi mám pocit, že sa poznáme od nepamäti, ale nie je to pravda, je to len ilúzia. Myslím, že sme sa spoznali niekedy po roku 2006 a určite pred rokom 2010. Možno si on spomenie, určite sa ho na to opýtam.

Fakt je ten, že napriek tomu, že som na Ministerstve financií pred rokom 2006 robil niekoľko naozaj veľkých konzultačných projektov a on tam pôsobil, nespomínam si na to, že by sme sa boli vtedy stretli. Dosť na tom, už vtedy som ho registroval, ako človeka, ktorý má “prsty” v zavádzaní programového rozpočtovania do riadenia štátneho rozpočtu a mal som ho zaradeného ako blízkeho človeka Ivana Miklóša.

O to zaujímavejšie je, že potom, ako sme sa zoznámili, sme si rýchlo vybudovali vzťah, ktorý by som nenazval nejakým zúrivo kamarátskym vzťahom, ktorý by sa prejavoval častými stretnutiami, ale nebojím sa ho nazvať priateľským vzťahom, v tom najlepšom slova zmysle. Radi sa z času na čas stretneme, porozprávame, čo je nové, spriadame spoločné plány, čo všetko spolu urobíme, ale paradoxne, dodnes sa naše pracovné cesty ešte nespojili v spoločnom projekte. Ale čo nie je, môže ešte byť.

Nerobili sme spolu z dvoch dôvodov. Prvý je veľmi priamočiary a pochopiteľný. Jano sa zúčastnil za ostatných 15 rokov na desiatkach zahraničných projektoch, keď najčastejšie pôsobil ako poradca ministrov v krajinách strednej a východnej Európy. Zoznam jeho “misií” je úctihodný, môžete si ho pozriet v jeho životopise. A budem sa ho na jeho skúsenosti s týchto projektov určite veľa pýtať aj počas nahrávania podcastu. A druhý dôvod bude v tom, že on je expert na verejnú správu, špeciálne mestá a vyššie územné celky, čo je segment poradenstva, ktorému sa ja venujem skôr výnimočne, aj keď mám niekoľko zaujímavých referencií.

Podcast s Jánom Marušincom nahrávame koncom septembra, na verejnosť sa dostane začiatkom októbra.