Načo komplikovať podnikanie plánovaním?

Podobný efekt, ako otázka „Spýtam sa ťa čo čítaš a zistím, akým si človekom“, má otázka „Povedz mi, ako plánuješ a ja ti poviem, aká si firma“.

Napriek tomu, že plánovanie je jednou z piatich základných funkcií manažmentu, sa v praxi stretávame s výraznou variabilitou postojov manažérov. Na jednej strane škály postojov sa nachádzajú tí manažéri, ktorí proces plánovania zbožštili a povýšili na najvyšší stupienok dôležitosti. A naopak, na druhej strane sú tí, ktorí v plánovaní vidia stelesnenia všetkého zla a nepovažujú ho za povšimnutia hodný manažérsky nástroj.

Bez profesionálneho plánovania, na amatérskej alebo dokonca žiadnej úrovni, sa dajú úspešne riadiť malé a hranične stredné firmy. Podobný efekt, ako otázka „Spýtam sa ťa čo čítaš a zistím, akým si človekom“, má otázka „Povedz mi, ako plánuješ a ja ti poviem, aká si firma“. Kritici profesionálneho plánovania najmä z radom manažérov a majiteľov stredných firiem sa často pýtajú, že načo by si mali komplikovať život a zbytočne ho zbyrokratizovať, doplniť o činnosti, ktoré neprinášajú žiadnu hodnotu. Plánovanie neprinesie nový biznis. Iba problémy s vyhodnocovaním, porovnávaním, zdôvodňovaním rozdielov. O plánovaných číslach, či už na strane obratu alebo nákladov bude vedieť viacej ľudí, nepotrebujeme sa zbytočne otvárať pred zamestnancami, nikdy nevieme, kto pošle email s našimi plánmi tam, kde nechceme. 

Čo sa stane v prípade, keď absentujú plánovacie procesy vo firme, kde by už nemali chýbať?

  1. Riskujeme, že nezachytíme riziká pre náš biznis skôr, ako sa stanú reálnym ohrozením podnikania. Ak procese plánovania zohľadníme všetky okolnosti a poznatky, ktoré sú nám v tom čase známe, potom každá odchýlka od plánovaného vývoja je indikátorom potenciálnej hrozby. Prečo neplníme plán? Kde sme sa pomýlili, či už v pozitívnom, ale aj negatívnom slova zmysle? 
  2. Zbavujeme sa veľmi účinného kontrolného mechanizmu zameraného na sledovanie želanej výkonnosti manažérov a zamestnancov. V pláne jasne deklarujeme, čo chceme, aby bolo prioritou práce manažérov, aké výsledky majú každý, v danej oblasti riadenia dosiahnuť. Plánom určujeme priority, plán zhmotňuje našu vôľu a naše očakávania od ostatných ľudí vo firme.
  3. Stávame sa ľahkou korisťou pre tých, ktorí plánujú a často plánujú aj náš koniec. Ak naši konkurenti účinne plánujú a my nie, hoci by sme už mali, potom je veľmi pravdepodobné, že sú efektívnejší a konkurencieschopnejší. A úspešnejší. Častou príčinou stagnácie podnikateľského vývoja firiem a prešľapovania na jednom mieste je absencia zmysluplného plánovania.
  4. Stáva sa, že plytváme ťažko zarobenými a získanými zdrojmi, lebo nás naša intuícia a zdravý rozum sklamú a nasmerujeme ich do slepej uličky podnikania. Zodpovedne realizované profesionálne plánovanie nás núti zvažovať a „prepočítavať“ všetky okolnosti realizovaných podnikateľských aktivít a rovnako tak všetkých zamýšľaných podnikateľských aktivít. Je málo pravdepodobné, že povieme „áno“ a do plánu zaradíme zámer, ktorý nebude mať správne čísla a na ktorý nebudeme mať zdroje. 
  5. Nereagujeme adekvátne na nové príležitosti, lebo nevieme, či si ich môžeme dovoliť alebo nie. Spoliehanie sa na zdravý rozum často vyústi v defenzívny prístup k podnikaniu. Veď nám stačí, čo máme. Načo je nám nový biznis, keď naň nemáme peniaze? Nezvratné a chybné zamietavé rozhodnutia vykonané pod tlakom prehnanej opatrnosti majú potom z dlhodobého pohľadu zásadný dopad na úspešnosť podnikanie.

Manažérska funkcia „plánovanie“ má pri svojom praktickom uplatňovaní veľa odtieňov a jedinečností, ktoré závisia od odvetvia, veľkosti firmy, či predmetu podnikania. Počas svojej praxe som sa stretol s firmami, ktoré mali plánovanie uplatňované vo svojej podnikateľskej praxi na mimoriadne užitočnej úrovni, ale nemálo bolo aj takých, pri ktorých som po spoznaní situácie onemel a dlho hľadal správne slová, ako začať.

Plánovanie je základnou manažérskou funkciou, ktorá slúži pripraveným.