Blog Left Sidebar

Načo komplikovať podnikanie plánovaním?
Podobný efekt, ako otázka „Spýtam sa ťa čo čítaš a zistím, akým si človekom“, má otázka „Povedz mi, ako plánuješ a ja ti poviem, aká si firma“. Napriek tomu, že plánovanie je jednou z piatich základných funkcií manažmentu, sa v praxi stretávame s výraznou variabilitou postojov manažérov. Na jednej strane škály postojov sa nachádzajú tí manažéri, ktorí proces plánovania zbožštili a povýšili na najvyšší stupienok dôležitosti. A naopak, na druhej strane sú tí, ktorí v plánovaní vidia stelesnenia všetkého zla a nepovažujú ho za povšimnutia hodný manažérsky nástroj. Bez...

Čítať ďalej

Ako znížiť osobné náklady verejnej správy?
Existuje riešenie, ktoré má v oblasti optimalizácie potreby práce a osobných nákladov vo verejnej správy šancu priniesť dôveryhodné a dlhodobo použiteľné výsledky? Podľa nášho názoru v situácii, keď počet zamestnancov vo verejnej správe z roku na rok rastie a keď v tom istom čase rastú medziročné mzdy tých istých zamestnancov o 10% je zbytočné presviedčať súdnych ľudí o dlhodobej udržateľnosti takejto „politickej praxe“. Už v roku 2020 bude štátny rozpočet torpédovaný každomesačným pravidelným odlivom finančných prostriedkov na osobné náklady v objeme, aký ešte naša prax nepamätá.  Čo sa dá v tejto situácii...

Čítať ďalej

Ako chcú politici po voľbách meniť verejnú správu
Potreba reformovať verejnú správu je trochu v tieni marketingovo zaujímavejších tém vo volebných programoch a v celkovej predvolebnej komunikácii strán a hnutí.  Napriek tomu sme sa pokúsili vystopovať v dostupných podkladoch, ako sa s témou vyrovnali. Kvalitná a efektívna verejná správa je spolu s udržateľnými verejnými financiami, zdravým podnikateľským prostredím a kvalitným vzdelávaním jedným z hlavných predpokladov rozvoja modernej spoločnosti.  V rámci verejnej správy je možné definovať minimálne desať veľkých problémov, ktoré je potrebné začať riešiť, ale pre účely porovnania pripravenosti a ochoty politikov zaoberať sa...

Čítať ďalej